Dr. Messerwisser beviljar audiens! Peta mig inte i näsan!

Jag bor hos 
Absolut Citron

Välkommen !

Jag är inte sur!
Välkommen!